Sclerotinia tuberosa

SYN: Dumontiona Dumontinia CZ: Hlzenka sasankov DE: Anemonenbecherling NL: Anemonenbekerzwam PL: Twardnica bulwiasta SK: Huznatka veternicov

Sclerotinia tuberosa bb9869
Sclerotinia tuberosa bb9869
Sclerotinia tuberosa bb9862
Sclerotinia tuberosa bb9862
Sclerotinia tuberosa aj8079
Sclerotinia tuberosa aj8079
Sclerotinia tuberosa aa5624
Sclerotinia tuberosa aa5624
Sclerotinia tuberosa aa5617
Sclerotinia tuberosa aa5617
Sclerotinia tuberosa aa5609
Sclerotinia tuberosa aa5609
Sclerotinia tuberosa aa5606
Sclerotinia tuberosa aa5606


List of Ascomycetes
Preview of Ascomycetes
Mushrooms

E-mail

HOME

TOPlist