Galeria zdjęć: Grzyby (Fungi), Rośliny (Plantae), Ssaki (Mammalia), Ptaki (Aves), Gadzina (Reptilia), Węże (Serpentes), Płazy (Amphibians), Ryby (Pisces), Motyle (Lepidoptera), Flies (Diptera), Chrząszcze (Coleoptera), Złotooki (Neuroptera), Grasshoppers (Orthoptera), Ważki (Odonata), Inne zwierzęta,
Nowe zdjęcia

Ważki galeria


Wykaz gatunków:

Gadziogłówka żółtonoga (Gomphus flavipes)
Gadziogłówka zwyczajna (Gomphus vulgatissimus)
Husarz mniejszy (Anax parthenope)
Husarz wędrowny (Hemianax ephippiger)
Husarz władca (Anax imperator)
Iglica mala (Nehalennia speciosa)
Łątka dzieweczka (Coenagrion puella)
Łątka jeziorna (Erythromma lindenii)
Łątka nietoperzówka (Coenagrion pulchellum)
Łątka ozdobna (Coenagrion ornatum)
Łątka stawowa (Coenagrion hastulatum)
Łątka wiosenna (Coenagrion lunulatum)
Łątka zalotna (Coenagrion scitulum)
Lecicha białoznaczna (Orthetrum albistylum)
Lecicha mala (Orthetrum coerulescens)
Lecicha południowa (Orthetrum brunneum)
Lecicha wielka (Orthetrum cancellatum)
łunica czerwona (Pyrrhosoma nymphula)
Miedziopierś metaliczna (Somatochlora metallica)
Miedziopierś północna (Somatochlora arctica)
Miedziopierś żółtoplama (Somatochlora flavomaculata)
Nimfa stawowa (Enallagma cyathigerum)
Oczobarwica mniejsza (Erythromma viridulum)
Oczobarwnica większa (Erythromma najas)
Pałątka mala (Lestes virens)
Pałątka podobna (Lestes dryas)
Pałątka południowa (Lestes barbarus)
Pałątka pospolita (Lestes sponsa)
Pałątka zielona (Lestes viridis)
Pióronóg zwykły (Platycnemis pennipes)
Smaglec mniejszy (Onychogomphus forcipatus)
Straszka północna (Sympecma paedisca)
świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens)
świtezianka dziewica (Calopteryx virgo)
Szablak czarny (Sympetrum danae)
Szablak krwisty (Sympetrum sanguineum)
Szablak plamoskrzydły górski (Sympetrum pedemontanum)
Szablak podobny (Sympetrum striolatum)
Szablak wiosenny (Sympetrum fonscolombei)
Szablak żółty (Sympetrum flaveolum)
Szablak zwyczajny (Sympetrum vulgatum)
Szafranka czerwona (Crocothemis erythraea)
Szklarka zielona (Cordulia aenea)
Szklarnik górski (Cordulegaster bidentata)
Szklarnik leśny (Cordulegaster boltonii)
Tężnica mała (Ischnura pumilio)
Tężnica wytworna (Ischnura elegans)
Trzepla zielona (Ophiogomphus cecilia)
Ważka czarnoplama (Libellula quadrimaculata)
Ważka płaskobrzucha (Libellula depressa)
Ważka żółta (Libellula fulva)
żagnica błękitna (Aeshna cyanea)
Żagnica mniejsza (Aeshna mixta)
Żagnica północna (Aeshna caerulea)
Żagnica południowa (Aeshna affinis)
żagnica ruda (Aeshna isosceles)
Żagnica torfowa (Aeshna juncea)
Żagnica wielka (Aeshna grandis)
Żagniczka pospolita (Brachytron pratense)
Zalotka (Leucorrhinia rubicunda)
Zalotka białoczelna (Leucorrhinia albifrons)
Zalotka mała (Leucorrhinia dubia)
Zalotka spłaszczona (Leucorrhinia caudalis)
Zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis)
Zimówka rudawa (Sympecma fusca)

UK Would you like to get some pictures in better quality?
Write us: Josef Hlasek

CZ Chtěli byste některé obrázky v lepší kvalitě?
Napište nám: Josef Hlasek

Photo Gallery: Mushrooms(Fungi), Plants(Plantae), Mammals(Mammalia), Birds(Aves), Reptiles(Reptilia), Snakes(Serpentes), Amphibians, Fishes(Pisces), Butterflies(Lepidoptera), Flies(Diptera), Beetles(Coleoptera), Lacewings(Neuroptera), Grasshoppers(Orthoptera), Dragonflies(Odonata), Other Animals,
New Photos

HOME

TOPlist