Fotogalerie: Houby (Fungi), Květiny (Plantae), Savci (Mammalia), Ptáci (Aves), Plazi (Reptilia), Hadi (Serpentes), Obojživelníci (Amphibians), Ryby (Pisces), Motýli (Lepidoptera), Mouchy (Diptera), Brouci (Coleoptera), Síťokřídlí (Neuroptera), Rovnokřídlí (Orthoptera), Vážky (Odonata), Ostatní zvířata,
Nové fotografie

Fotogalerie vážek


Seznam druhů:

Klínatka obecná (Gomphus vulgatissimus)
Klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia)
Klínatka vidlitá (Onychogomphus forcipatus)
Klínatka západní (Gomphus pulchellus)
Klínatka žlutá (Gomphus similimus)
Klínatka žlutonohá (Gomphus flavipes)
Lesklice měděná (Cordulia aenea)
Lesklice severní (Somatochlora arctica)
Lesklice skvrnitá (Somatochlora flavomaculata)
Lesklice zelenavá (Somatochlora metallica)
Motýlice lesklá (Calopteryx splendens)
Motýlice obecná (Calopteryx virgo)
Páskovec dvojzubý (Cordulegaster bidentata)
Páskovec kroužkovaný (Cordulegaster boltonii)
Páskovec velký (Cordulegaster heros)
Šidélko (Coenagrion johansoni)
Šidélko azurové (Erythromma lindenii)
Šidélko brvonohé (Platycnemis pennipes)
Šidélko huňaté (Coenagrion scitulum)
Šidélko jarní (Coenagrion lunulatum)
Šidélko kopovité (Coenagrion hastulatum)
Šidélko kroužkované (Enallagma cyathigerum)
Šidélko lesklé (Nehalennia speciosa)
Šidélko malé (Ischnura pumilio)
Šidélko ozdobné (Coenagrion ornatum)
Šidélko páskované (Coenagrion puella)
Šidélko rudoočko (Erythromma najas)
Šidélko ruměnné (Pyrrhosoma nymphula)
Šidélko širokoskvrnné (Coenagrion pulchellum)
Šidélko větší (Ischnura elegans)
Šidélko znamenané (Erythromma viridulum)
Šídlatka brvnatá (Lestes barbarus)
Šídlatka hnědá (Sympecma fusca)
Šídlatka kroužkovaná (Sympecma paedisca)
Šídlatka páskovaná (Lestes sponsa)
Šídlatka tmavá (Lestes dryas)
Šídlatka velká (Lestes viridis)
Šídlatka velkoskvrnná (Lestes macrostigma)
Šídlatka zelená (Lestes virens)
Šídlo červené (Aeshna isosceles)
Šídlo hnědé (Hemianax ephippiger)
Šídlo horské (Aeshna caerulea)
Šídlo královské (Anax imperator)
Šídlo luční (Brachytron pratense)
Šídlo modré (Aeshna cyanea)
Šídlo pestré (Aeshna mixta)
Šídlo rákosní (Aeshna affinis)
Šídlo sítinové (Aeshna juncea)
Šídlo tmavé (Anax parthenope)
Šídlo velké (Aeshna grandis)
Vážka bělořitná (Orthetrum albistylum)
Vážka běloústá (Leucorrhinia albifrons)
Vážka čárkovaná (Leucorrhinia dubia)
Vážka černořitná (Orthetrum cancellatum)
Vážka červená (Crocothemis erythraea)
Vážka čtyřskvrnná (Libellula quadrimaculata)
Vážka hnědoskvrnná (Orthetrum brunneum)
Vážka jarní (Sympetrum fonscolombei)
Vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis)
Vážka jižní (Sympetrum meridionale)
Vážka obecná (Sympetrum vulgatum)
Vážka plavá (Libellula fulva)
Vážka ploská (Libellula depressa)
Vážka podhorní (Sympetrum pedemontanum)
Vážka rudá (Sympetrum sanguineum)
Vážka široká (Leucorrhinia caudalis)
Vážka tmavá (Sympetrum danae)
Vážka tmavoskvrnná (Leucorrhinia rubicunda)
Vážka žíhaná (Sympetrum striolatum)
Vážka žlutavá (Sympetrum flaveolum)
Vážka žlutoskvrnná (Orthetrum coerulescens)

UK Would you like to get some pictures in better quality?
Write us: Josef Hlasek

CZ Chtěli byste některé obrázky v lepší kvalitě?
Napište nám: Josef Hlasek

Photo Gallery: Mushrooms(Fungi), Plants(Plantae), Mammals(Mammalia), Birds(Aves), Reptiles(Reptilia), Snakes(Serpentes), Amphibians, Fishes(Pisces), Butterflies(Lepidoptera), Flies(Diptera), Beetles(Coleoptera), Lacewings(Neuroptera), Grasshoppers(Orthoptera), Dragonflies(Odonata), Other Animals,
New Photos

HOME

TOPlist