Photo Gallery: Mantar(Fungi), Bitkiler(Plantae), Memeliler(Mammalia), Kuşlar(Aves), Sürüngenler(Reptilia), Yılanlar(Serpentes), Amfibi, Balık(Pisces), Kelebekler(Lepidoptera), Sinekler(Diptera), Kınkanatlılar(Coleoptera), Lacewings(Neuroptera), Grasshoppers(Orthoptera), Yusufçuklar(Odonata), Diğer Hayvanlar,
Yeni Resimler

Foto Galeri yaban hayatı resimleri
Memeliler


Türlerin listesi:

Addra ceylanı (Gazella dama)
Afrika Çalı Fili (Loxodonta africana)
Afrika mandası (Syncerus caffer)
Afrika meyve yarasası (Rousettus aegyptiacus)
Afrika yaban kedisi (Felis lybica)
Afrika yaban köpeği (Lycaon pictus)
Afrika yeşil maymun (Cercopithecus aethiops)
Ağaç sansarı (Martes martes)
Ak göğüslü kirpi (Erinaceus concolor)
Ak kuyruklu geyik (Odocoileus virginianus)
Alageyik (Dama dama)
Amerika bizonu (Bison bison)
Amerika tapiri (Tapirus terrestris)
Arabistan oriksi (Oryx leucoryx)
Aslan (Panthera leo)
Asya fili (Elephas maximus)
At (Equus ferus caballus)
Avrupa ada tavşanı (Oryctolagus cuniculus)
Avrupa bizonu (Bison bonasus)
Avrupa hamsteri Cırlak (Cricetus cricetus)
Avrupa köstebeği (Talpa europaea)
Bahçe uyuklayanı (Eliomys quercinus)
Bataklık kuyruksüreni (Atilax paludinosus)
Bayağı tarla sıçanı (Microtus arvalis)
Bayağı yaban domuzu (Sus scrofa)
Bayağı zebra (Equus burchelli)
Benekli geyik (Axis axis)
Benekli sırtlan (Crocuta crocuta)
Berberi Koyunu (Ammotragus lervia)
Berberi şebeği (Macaca sylvanus)
Beyaz gergedan (Ceratotherium simum)
Boz ayı (Ursus arctos)
Büyük kudu (Tragelaphus strepsiceros)
Çalı antilobu (Mungos mungo)
Çift renkli yarasa (Vespertilio murinus)
Çin munçağı (Muntiacus reevesi)
Çizgili gnu (Connochaetes taurinus)
Çizgili Tarla Faresi (Apodemus agrarius)
Çöl tilkisi (Fennecus zerda)
Cüce ipek maymunu (Callithrix pygmaea)
Cüce kuyruksüren (Helogale parvula)
Cüce suaygırı (Hexaprotodon liberiensis)
Dağ Keçisi (Rupicapra rupicapra)
Dağ sıçanı (Marmota marmota)
Düğmeli Afrika domuzu (Phacochoerus aethiopicus)
Eşek (Equus asinus)
Eski Dünya kunduzu (Castor fiber)
Ev faresi fare domesticus (Mus musculus)
Fındık faresi (Muscardinus avellanarius)
Gelengi (Citellus citellus)
Gelincik (Mustela nivalis)
Goril (Gorilla gorilla)
Güney domuz kuyruklu (Macaca nemestrina)
Halka kuyruklu lemur (Lemur catta)
Hasancık Ağaç Yediuyuru (Dryomys nitedula)
İnce loris (Loris tardigradus)
İri kulaklı tilki (Otocyon megalotis)
Kakim (Mustela erminea)
Kap babunu (Papio ursinus)
Kaplan (Panthera tigris)
Kara gergedan (Diceros bicornis)
Kara gümüş sırtlı çakal (Canis mesomelas)
Karaca (Capreolus capreolus)
Kaya antilobu (Oreotragus oreotragus)
Kaya steenboku (Raphicerus campestris)
Keseliceylan Keseli ceylan (Antidorcas marsupialis)
Kır sivri faresi (Crocidura leucodon)
Kirpi (Erinaceus europaeus)
Kıvrık boynuzlu oriks (Oryx dammah)
Kızıl geyik (Cervus elaphus)
Kızıl orman faresi oyucu (Clethrionomys glareolus)
Kızıl sincap (Sciurus vulgaris)
Kizil Tilki (Vulpes vulpes)
Kör fare Körfare (Spalax leucodon)
Koypu (Myocastor coypus)
Kurt (Canis lupus)
Kutup ayısı (Thalarctos maritimus)
Kutup porsuğu (Gulo gulo)
Lemminglerin yaşamı (Lemmus lemmus)
Mirket (Suricata suricatta)
Misk faresi Maskerel (Ondatra zibethicus)
Misk sığırı (Ovibos moschatus)
Mus (Alces alces)
Porsuk hayvan (Meles meles)
Ren geyiği (Rangifer tarandus)
Sambar geyiği (Cervus unicolor)
Samur antilobu (Hippotragus niger)
Sığır antilobu (Alcelaphus buselaphus)
Sığırlar (Bos primigenius taurus)
Sivriburunlu bahçefaresi (Crocidura suaveolens)
Sivriburunlu bataklıkfaresi (Neomys anomalus)
Sivriburunlu cücefare (Sorex minutus)
Su aygırı (Hippopotamus amphibius)
Su samuru lutr (Lutra lutra)
Su Sıçanı (Arvicola terrestris)
Tavşan (Lepus europaeus)
Vaşak (Lynx lynx)
Yakalı pekari (Pecari tajacu)
Yediuyur hayvan (Glis glis)
Yeleli kurt (Chrysocyon brachyurus)
Zebra kuyruksüreni (Kobus ellipsiprymnus)
Zerdeva sansar (Martes foina)
Zürafa (Giraffa camelopardalis)

UK Would you like to get some pictures in better quality?
Write us: Josef Hlasek

CZ Chtěli byste některé obrázky v lepší kvalitě?
Napište nám: Josef Hlasek

Photo Gallery: Mushrooms(Fungi), Plants(Plantae), Mammals(Mammalia), Birds(Aves), Reptiles(Reptilia), Snakes(Serpentes), Amphibians, Fishes(Pisces), Butterflies(Lepidoptera), Flies(Diptera), Beetles(Coleoptera), Lacewings(Neuroptera), Grasshoppers(Orthoptera), Dragonflies(Odonata), Other Animals,
New Photos

HOME

TOPlist