Photo Gallery: Huby(Fungi), Rastliny(Plantae), Cicavce(Mammalia), Vtáky(Aves), Plazy(Reptilia), Hady(Serpentes), Obojživelníky, Ryby(Pisces), Motýle(Lepidoptera), Muchy(Diptera), Chrobáky(Coleoptera), Lacewings(Neuroptera), Kobylky(Orthoptera), Vážky(Odonata), Ostatné zvieratá,
Nové fotografie

Fotogaléria voľne žijúcich živočíchov
Cicavce


Zoznam druhov:

Antilopa Impala (Aepyceros melampus)
Antilopa skákavá (Antidorcas marsupialis)
Antilopa srnčia (Raphicerus campestris)
Antilopka skalná (Oreotragus oreotragus)
Bielozubka bielobruchá (Crocidura leucodon)
Bielozubka krpatá (Crocidura suaveolens)
Bobor európsky (Castor fiber)
Byvol vodný (Syncerus caffer)
Byvolec lýrorohý (Damaliscus lunatus)
Byvolec stepný (Alcelaphus buselaphus)
Daman juhoafrický (Procavia capensis)
Daniel škvrnitý (Dama dama)
Dulovnica menšia (Neomys anomalus)
Dulovnica väčšia (Neomys fodiens)
Gazela dama (Gazella dama)
Gorila (Gorilla gorilla)
Hraboš močiarný (Microtus agrestis)
Hraboš podzemný (Microtus subterraneus)
Hraboš poĺný (Microtus arvalis)
Hranostaj obyčajný (Mustela erminea)
Hrdziak hôrny lesný (Clethrionomys glareolus)
Hroch obojživelný (Hippopotamus amphibius)
Hryzec vodný (Arvicola terrestris)
Hulman posvätný (Semnopithecus entellus)
Hyena škvrnitá (Crocuta crocuta)
Chrček roĺný poĺný (Cricetus cricetus)
Jazvec lesný obyčajný hôrny (Meles meles)
Jeleň hôrny obyčajný (Cervus elaphus)
Jelienok bielochvostý (Odocoileus virginianus)
Jež bledý (Erinaceus concolor)
Jež západourópský bledý (Erinaceus europaeus)
Kamzík vrchovský (Rupicapra rupicapra)
Kôň (Equus ferus caballus)
Koza bezoárová (Capra aegargus)
Kozorožec kaukazský (Capra caucasica)
Králik divý (Oryctolagus cuniculus)
Krt podzemný (Talpa europaea)
Kudu veľký (Tragelaphus strepsiceros)
Kuna lesná hôrna (Martes martes)
Kuna skalná (Martes foina)
Lasica obyčajná (Mustela nivalis)
Lemur katta mačkovitý (Lemur catta)
Lev púšťový (Panthera leo)
Líška obyčajná hrdzavá (Vulpes vulpes)
Los mokraďový (Alces alces)
Mačiak zelený (Cercopithecus aethiops)
Mačka divá (Felis silvestris)
Makak sviňochvostý (Macaca nemestrina)
Mangusta líščia (Cynictis penicillata)
Mangusta pásavá (Mungos mungo)
Medveď biely (Thalarctos maritimus)
Medveď hnedý (Ursus arctos)
Medvedík čistotný (Procyon lotor)
Muntiak malý (Muntiacus reevesi)
Myš domová (Mus musculus)
Myš nílska (Arvicanthis niloticus)
Myš pichliačová (Acomys cahirinus)
Myška drobná (Micromys minutus)
Netopier hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus)
Netopier pestrý (Vespertilio murinus)
Netopier stromový (Nyctalus leisleri)
Netopier vodný (Myotis daubentonii)
Norok európsky (Mustela lutreola)
Nosorožec biely tuporohý (Ceratotherium simum)
Nosorožec ostronosý (Diceros bicornis)
Nutria riečna (Myocastor coypus)
Oryx arabský (Oryx leucoryx)
Pakôň modrý (Connochaetes taurinus)
Panda červená (Ailurus fulgens)
Paovca hrivnatá (Ammotragus lervia)
Pavián pláštikovitý (Papio ursinus)
Piskor malý (Sorex minutus)
Piskor obyčajný (Sorex araneus)
Piskor vrchovský (Sorex alpinus)
Pižmoň severský (Ovibos moschatus)
Plch hôrny (Dryomys nitedula)
Plch sivý obyčajný veľký (Glis glis)
Plch záhradný (Eliomys quercinus)
Plšík lieskový (Muscardinus avellanarius)
Potkan obyčajný (Rattus norvegicus)
Potkan okengura Gaimardova (Bettongia penicillata)
Raniak hrdzavý (Nyctalus noctula)
Rosomák (Gulo gulo)
Ryšavka obyčajná (Apodemus sylvaticus)
Ryšavka tmavopása (Apodemus agrarius)
Ryšavka žltohrdlá (Apodemus flavicollis)
Sharpov grysbok (Raphicerus sharpei)
Slepec malý podzemný (Spalax leucodon)
Slon africky stepny (Loxodonta africana)
Slon ázijský (Elephas maximus)
Sob (Rangifer tarandus)
Somár africký divý (Equus asinus)
Srnec lesný (Capreolus capreolus)
Sviňa bradavičnatá (Phacochoerus aethiopicus)
Sviňa divá (Sus scrofa)
Svišť prérijný (Cynomys ludovicianus)
Svišť vrchovský (Marmota marmota)
Syseľ obyčajný pasienkový (Citellus citellus)
Šakal tmavochrbtý (Canis mesomelas)
Thar himalájsky (Hemitragus jemlahicus)
Tchor tmavý (Putorius putorius)
Tiger džungľový (Panthera tigris)
Ucháč sivý (Plecotus auritus)
Večernica pozdná (Eptesicus serotinus)
Veverica stromová obyčajná (Sciurus vulgaris)
Vlk dravý obyčajný (Canis lupus)
Vlk hrivnatý (Chrysocyon brachyurus)
Vodárka jeleňovitá (Kobus ellipsiprymnus)
Vydra riečna (Lutra lutra)
Zajac poĺný (Lepus europaeus)
Zebra stepná (Equus burchelli)
Zubor americký (Bison bison)
Zubor európsky (Bison bonasus)
Ženetka škvrnitá (Genetta genetta)
Žirafa štíhla (Giraffa camelopardalis)

UK Would you like to get some pictures in better quality?
Write us: Josef Hlasek

CZ Chtěli byste některé obrázky v lepší kvalitě?
Napište nám: Josef Hlasek

Photo Gallery: Mushrooms(Fungi), Plants(Plantae), Mammals(Mammalia), Birds(Aves), Reptiles(Reptilia), Snakes(Serpentes), Amphibians, Fishes(Pisces), Butterflies(Lepidoptera), Flies(Diptera), Beetles(Coleoptera), Lacewings(Neuroptera), Grasshoppers(Orthoptera), Dragonflies(Odonata), Other Animals,
New Photos

HOME

TOPlist