Fotogalerie: Houby (Fungi), Květiny (Plantae), Savci (Mammalia), Ptáci (Aves), Plazi (Reptilia), Hadi (Serpentes), Obojživelníci (Amphibians), Ryby (Pisces), Motýli (Lepidoptera), Mouchy (Diptera), Brouci (Coleoptera), Síťokřídlí (Neuroptera), Rovnokřídlí (Orthoptera), Vážky (Odonata), Ostatní zvířata,
Nové fotografie

Fotogalerie savců


Seznam druhů:

Antilopa Impala (Aepyceros melampus)
Antilopa koňská (Hippotragus equinus)
Antilopa losí (Taurotragus oryx)
Antilopa Sharpeova (Raphicerus sharpei)
Antilopa skákavá (Antidorcas marsupialis)
Antilopa trávní (Raphicerus campestris)
Antilopa vraná (Hippotragus niger)
Antilopka pižmová (Neotragus moschatus)
Arni (Bubalus arnee)
Axis Jelen indický (Axis axis)
Bahnivec jižní kapský (Redunca arundinum)
Bělozubka bělobřichá (Crocidura leucodon)
Bělozubka šedá (Crocidura suaveolens)
Bizon americký (Bison bison)
Bobr evropský (Castor fiber)
Buvol africký kaferský (Syncerus caffer)
Buvolec modrý (Damaliscus lunatus)
Buvolec pestrý (Damaliscus pygargus)
Buvolec stepní (Alcelaphus buselaphus)
Daman skalní kapský (Procavia capensis)
Daněk evropský (Dama dama)
Fenek berberský (Fennecus zerda)
Gazela dama (Gazella dama)
Gorila nížinná (Gorilla gorilla)
Gueréza pláštíková (Colobus guereza)
Hraboš mokřadní (Microtus agrestis)
Hraboš polní (Microtus arvalis)
Hrabošík podzemní (Microtus subterraneus)
Hroch obojživelný (Hippopotamus amphibius)
Hrošík liberijský (Hexaprotodon liberiensis)
Hryzec vodní (Arvicola terrestris)
Hulman posvátný (Semnopithecus entellus)
Hutie kubánská (Capromys pilorides)
Hyena skvrnitá (Crocuta crocuta)
Chápan středoamerický (Ateles geoffroyi)
Chocholatka červená (Cephalophus natalensis)
Chocholatka šedá (Sylvicapra grimmia)
Jelen lesní evropský (Cervus elaphus)
Jelenec běloocasý (Odocoileus virginianus)
Jezevec lesní (Meles meles)
Ježek východní (Erinaceus concolor)
Ježek západní (Erinaceus europaeus)
Kaloň egyptský (Rousettus aegyptiacus)
Kaloň indický (Pteropus giganteus)
Kamzík horský (Rupicapra rupicapra)
Klokan rudokrký (Macropus rufogriseus)
Klokánek králíkovitý (Bettongia penicillata)
Kočka divoká (Felis silvestris)
Kočka plavá (Felis lybica)
Kočkodan bělozelený (Cercopithecus aethiops)
Kočkodan diadémovvý (Cercopithecus mitis)
Komba ušatá (Galago senegalensis)
Komba velká (Otolemur crassicaudatus)
Kosman zakrslý (Callithrix pygmaea)
Kotul veverovitý (Saimiri sciureus)
Koza bezoárová (Capra aegargus)
Kozorožec kavkazský (Capra caucasica)
Králík divoký (Oryctolagus cuniculus)
Krtek obecný (Talpa europaea)
Krysa potkan (Rattus norvegicus)
Křeček polní (Cricetus cricetus)
Kudu velký (Tragelaphus strepsiceros)
Kůň (Equus ferus caballus)
Kuna lesní (Martes martes)
Kuna skalní (Martes foina)
Lasice hranostaj (Mustela erminea)
Lasice kolčava (Mustela nivalis)
Lemur kata (Lemur catta)
Lemur tmavý (Eulemur macaco)
Lemur vari (Varecia variegata)
Lesoň jižní pestrý (Tragelaphus scriptus)
Lev pustinný (Panthera leo)
Liška obecná (Vulpes vulpes)
Lori štíhlý (Loris tardigradus)
Los evropský (Alces alces)
Lumík horský norský (Lemmus lemmus)
Makak kápový (Macaca radiata)
Makak magot bezocasý (Macaca sylvanus)
Makak vepří (Macaca nemestrina)
Mangusta jižní (Helogale parvula)
Mangusta liščí (Cynictis penicillata)
Mangusta žíhaná (Mungos mungo)
Medvěd hnědý (Ursus arctos)
Medvěd lední (Thalarctos maritimus)
Medvídek Mýval severní (Procyon lotor)
Muflon (Ovis musimon)
Munžtak malý (Muntiacus reevesi)
Myš bodlinatá (Acomys cahirinus)
Myš domácí (Mus musculus)
Myš nilská (Arvicanthis niloticus)
Myš páskovaná (Lemniscomys striatus)
Myšice křovinná (Apodemus sylvaticus)
Myšice lesní (Apodemus flavicollis)
Myšice temnopásá (Apodemus agrarius)
Myška drobná malá (Micromys minutus)
Nahur tibetský bharal (Pseudois nayaur)
Netopýr dlouhouchý (Plecotus auritus)
Netopýr pestrý (Vespertilio murinus)
Netopýr rezavý (Nyctalus noctula)
Netopýr stromový (Nyctalus leisleri)
Netopýr večerní (Eptesicus serotinus)
Netopýr velký (Myotis myotis)
Netopýr vodní (Myotis daubentonii)
Norek evropský (Mustela lutreola)
Norník rudý (Clethrionomys glareolus)
Nosál červený (Nasua nasua)
Nosorožec dvourohý černý (Diceros bicornis)
Nosorožec tuponosý bílý (Ceratotherium simum)
Nutrie říční (Myocastor coypus)
Nyala nížinná (Tragelaphus angasii)
Ondatra pižmová (Ondatra zibethicus)
Osel domácí (Equus asinus)
Pakůň žíhaný modrý (Connochaetes taurinus)
Panda červená (Ailurus fulgens)
Paovce hřivnatá (Ammotragus lervia)
Pavián medvědí čakma (Papio ursinus)
Pekari páskovaný (Pecari tajacu)
Pekari páskovaný (Dicotyles tajacu)
Pes hřivnatý (Chrysocyon brachyurus)
Pes hyenovitý (Lycaon pictus)
Pes pralesní (Speothos venaticus)
Pes ušatý (Otocyon megalotis)
Pižmoň severní (Ovibos moschatus)
Plch lesní (Dryomys nitedula)
Plch velký (Glis glis)
Plch zahradní (Eliomys quercinus)
Plšík lískový (Muscardinus avellanarius)
Prase bradavičnaté (Phacochoerus aethiopicus)
Prase divoké Divočák (Sus scrofa)
Promyka bažinná (Atilax paludinosus)
Promyka červená (Galerella sanguinea)
Přímorožec arabský (Oryx leucoryx)
Přímorožec jihoafrický (Oryx gazella)
Přímorožec šavlorohý (Oryx dammah)
Psoun prériový černoocasý (Cynomys ludovicianus)
Rejsec černý (Neomys anomalus)
Rejsec vodní (Neomys fodiens)
Rejsek horský (Sorex alpinus)
Rejsek malý (Sorex minutus)
Rejsek obecný (Sorex araneus)
Rosomák sibiřský (Gulo gulo)
Rys ostrovid (Lynx lynx)
Sambar indický (Cervus unicolor)
Skálolez skákavý (Oreotragus oreotragus)
Slepec malý (Spalax leucodon)
Slon africký (Loxodonta africana)
Slon indický (Elephas maximus)
Sob polární (Rangifer tarandus)
Srnec obecný (Capreolus capreolus)
Surikata (Suricata suricatta)
Svišť horský (Marmota marmota)
Sysel obecný polní (Citellus citellus)
Šakal čabrakový (Canis mesomelas)
Tahr himálajský (Hemitragus jemlahicus)
Tapír jihoamerický (Tapirus terrestris)
Tarbík egyptský (Jaculus jaculus)
Tarbík východní velký (Jaculus orientalis)
Tchoř tmavý (Putorius putorius)
Tur domácí Kráva (Bos primigenius taurus)
Tygr džunglový (Panthera tigris)
Veverka berberská (Atlantoxerus getulus)
Veverka bušová (Paraxerus cepapi)
Veverka kapská (Xerus inauris)
Veverka obecná (Sciurus vulgaris)
Veverka pětipásá (Funambulus pennantii)
Vlk obecný (Canis lupus)
Voduška abok (Kobus megaceros)
Voduška velká (Kobus ellipsiprymnus)
Vřešťan černý (Alouatta caraya)
Vydra kanadská (Lutra canadensis)
Vydra malá (Aonyx cinerea)
Vydra říční (Lutra lutra)
Zajíc bělák (Lepus timidus)
Zajíc křovinný (Lepus saxatilis)
Zajíc polní (Lepus europaeus)
Zebra stepní (Equus burchelli)
Zubr evropský (Bison bonasus)
Ženetka tečkovaná (Genetta genetta)
Žirafa (Giraffa camelopardalis)

UK Would you like to get some pictures in better quality?
Write us: Josef Hlasek

CZ Chtěli byste některé obrázky v lepší kvalitě?
Napište nám: Josef Hlasek

Photo Gallery: Mushrooms(Fungi), Plants(Plantae), Mammals(Mammalia), Birds(Aves), Reptiles(Reptilia), Snakes(Serpentes), Amphibians, Fishes(Pisces), Butterflies(Lepidoptera), Flies(Diptera), Beetles(Coleoptera), Lacewings(Neuroptera), Grasshoppers(Orthoptera), Dragonflies(Odonata), Other Animals,
New Photos

HOME

TOPlist