Photo Gallery: Gomba(Fungi), Növények(Plantae), Emlősök(Mammalia), Madarak(Aves), Hüllők(Reptilia), Kígyók(Serpentes), Kétéltűek, Hal(Pisces), Pillangók(Lepidoptera), Legyek(Diptera), Bogarak(Coleoptera), Lacewings(Neuroptera), Grasshoppers(Orthoptera), Szitakötők(Odonata), Egyéb állatok,
New Photos

Képek Hal


Fajok jegyzéke:

Amurgéb (Perccottus glenii)
Aranyhal (Carassius auratus)
Áttetsző pontylazac (Pristella maxillaris)
Bagolykeszeg (Abramis sapa)
Balin (Leuciscus aspius)
Balkáni csík (Sabanejewia balcanica)
Botos kölönte (Cottus gobio)
Cifra kölönte (Cottus poecilopus)
Compó (Tinca tinca)
Csapósügér (Perca fluviatilis)
Csuka (Esox lucius)
Csupasztorkú géb (Neogobius gymnotrachelus)
Dévérkeszeg (Abramis brama)
Európai angolna (Anguilla anguilla)
Európai harcsa (Silurus glanis)
Fejes domolykó (Leuciscus cephalus)
Fejes domolykó (Squalius cephalus)
Feketeszájú géb (Neogobius melanostomus)
Fenékjáró küllő (Gobio gobio)
Fogassüllő (Stizostedion lucioperca)
Folyami géb (Neogobius fluviatilis)
Fürge cselle (Phoxinus phoxinus)
Jászkeszeg (Leuciscus idus)
Karikakeszeg (Abramis bjoerkna)
Kecsege (Acipenser ruthenus)
Kessler-géb (Neogobius kessleri)
Kilenctüskés pikó (Pungitius pungitius)
Kínai razbóra (Pseudorasbora parva)
Kongólazac (Phenacogrammus interruptus)
Kövi csík Kövicsík (Barbatula barbatula)
Kurta baing (Leucaspius delineatus)
Lápi póc (Umbra_krameri)
Lapos keszeg (Abramis ballerus)
Magyar bucó (Zingel zingel)
Márna (Barbus barbus)
Meggyhasú sügér (Pelvicachromis pulcher)
Menyhal (Lota lota)
Naphal (Lepomis gibbosus)
Német bucó (Zingel streber)
Nyurga csík (Cobitis elongatoides)
Öves díszcsík (Chromobotia macracanthus)
Paduc (Chondrostoma nasus)
Pataki pisztráng (Salvelinus fontinalis)
Pénzes pér (Thymallus thymallus)
Pettyes busa (Aristichthys nobilis)
Pisztrángsügér (Micropterus salmoides)
Ponty (Cyprinus carpio)
Réti csík (Misgurnus fossilis)
Sebes pisztráng (Salmo trutta)
Selymes durbincs (Gymnocephalus schraetser)
Serpalazac (Hyphessobrycon callistus)
Sőregtok (Acipenser stellatus)
Sujtásos küsz (Alburnoides bipunctatus)
Széles kárász (Carassius carassius)
Szélhajtó küsz (Alburnus alburnus)
Szibériai tok (Acipenser baeri)
Szilvaorrú keszeg (Vimba vimba)
Szivárványos ökle (Rhodeus sericeus)
Szivárványos pisztráng (Oncorhynchus mykiss)
Tengeri Tarka géb (Proterorhinus marmoratus)
Törpeharcsa (Ameiurus nebulosus)
Tüskés pikó (Gasterosteus aculeatus)
Vágó durbincs (Gymnocephalus cernuus)
Vágótok (Acipenser gueldenstaedti)
Vitorláshal (Pterophyllum scalare)
Viza (Huso huso)
Vörösszárnyú keszeg (Scardinius erythrophthalmus)

UK Would you like to get some pictures in better quality?
Write us: Josef Hlasek

Photo Gallery: Mushrooms(Fungi), Plants(Plantae), Mammals(Mammalia), Birds(Aves), Reptiles(Reptilia), Snakes(Serpentes), Amphibians, Fishes(Pisces), Butterflies(Lepidoptera), Flies(Diptera), Beetles(Coleoptera), Lacewings(Neuroptera), Grasshoppers(Orthoptera), Dragonflies(Odonata), Other Animals,
New Photos

HOME

TOPlist